Natuurmuseum Fryslân

Op 19, 20 en 21 september 2014 was Ingeborg Artist In Residence in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Dit betrof een samenwerkingsproject van de Nederlandse Kring van Tekenaars met Tresoar, namens Friese schrijvers en dichters. In maart 2015 zijn de in het museum gemaakte tekeningen en teksten het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden geëxposeerd.

Hier wordt de tijger van kapitein Severein vereeuwigd.
Hier wordt de tijger van kapitein Severein vereeuwigd.