Tentoonstelling 18 juli t/m 15 augustus Kranenburgh Bergen aan Zee

De tentoonstelling is te zien in de KCB-expositieruimte op de benedenverdieping van de villa van Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen.

Kunstenaars ontwikkelen steeds weer nieuwe beeldtaal, wat terug te zien is in de reeks van werken die zij maken.
Van tijd tot tijd ontstaat dan werk waarin fundamentele stappen worden gezet – stappen die een opening maken
voor een vervolg in níeuw werk: sleutelwerk. Tentoonstelling 18 juli t/m 15 augustus 2021

Het formaat van de door de deelnemende kunstenaars ingezonden werken was aanleiding om de tentoonstelling in twee delen samen te stellen. Het is allemaal van een zo mooie kwaliteit en veelzijdigheid dat we het de bezoeker niet mogen onthouden. Vinden wij. De opzet is om inkijk te geven in het werkproces van de kunstenaar.

Het Sleutelwerk 1 met de volgende deelnemers:
Michiel Hertroys schilder, tekenaar | Roland de Jong | Orlando beeldhouwer | Cis Luttikhuis fotograaf |
Ingeborg Oderwald graficus | Carla Rump beeldhouwer | Marli Turion schilder, tekenaar | Ludo Winkelman schilder

KunstenaarsCentrumBergen
Hoflaan 26
1861 CR Bergen NH
www.kunstenaarscentrumbergen.nl
T 072 5898927 (Kranenburgh)
info@kunstenaarscentrumbergen.nl
Openingstijden
op dit moment dagelijks 13:00 – 17:00
(maandags gesloten)